Energisparing

Magnus M. Thunestvedt AS med avdelinga Energien er ein leiande aktør innan energisparing.

Vi satsar på fleirfaglege leveringar for bedrifter som ynskjer å spare på energien som berre blir dyrare og dyrare.

Dersom bygningsmassen dykkar brukar mykje energi er det berre å ta kontakt. Vi ser gjennom energibruken dykkar og set opp tilrådde produkt med investeringskalkyler som tek høgde for innsparing i forhold til kostnad.


Når tilbodet blir sendt ut, får de dokumentasjon på forventa innsparingar, tilbakebetalingstid og forteneste ved investeringa.

Vi kan òg hjelpe med søknadar om stønad frå Enova.

Dette utfører vi både på eksisterande og nye bygg.

Spør oss om Energien

Webdesign og publiseringsløysing er levert av Argo Internett AS © 2012