Undersider

Kontakt oss

Ring sentralbordet vårt på

56 52 36 66

Eller vel ei av avdelingane våre frå lista under

 

Smarthusløysingar

Vi prosjekterer og leverer alt frå enkle rørslestyrte brytarar til komplette løysingar basert på smarthusteknologi for bustadar.

  • Smarthusløysingar kan tilpassast omtrent alle behov og kan utvidast tilnærma uendeleg.
  • Krev planlegging og programmering for å fungere optimalt.
  • Fleksibelt: Anlegget kan endrast for å dekkje nye behov utan å trekkje nye kablar.
  • Sentrale funksjonar er ”alt av”, feriemodus og panikkbrytarar.
  • Trådlause brytarar kan brukast i dei tilfella der det er ynskjeleg å styre lys utan å trekkje kablar.
  • Alt frå enkel igangsetjing til omfattande programmering kan utførast etter ynskje.
  • Vi kan òg levere eit komplett system for å få til eit enkelt styresystem for lys og varme.

Spar straum med smart bustad

Ved å investere i ein smart bustad kan du spare mykje straum. Viss det ikkje trengst varme i eit rom, blir det heller ikkje sett på varme.

Branntryggleiken er òg langt betre med smarthusløysingar dersom ein set opp brytarar med ”Alt av”-funksjon ved utgangsdøra for å aktivere ein ”ikkje heime”-funksjon. Ein slik funksjon kan slå av alt som kan føre til branntillaup viss ein gløymer å slå dei av, for eksempel kaffitraktar, strykejern, steikeomn, kokeplater, osb. Avhengig av oppvarmingsmetoden kan denne funksjonen òg brukast til å seinke temperaturen når ein ikkje er i huset. Vassboren varme eignar seg ikkje for rask temperaturseinking, då reguleringsfarten er for langsam.

Ved å lese gjennom informasjon frå ulike leverandørar kan du finne fram til den løysinga som passar ditt behov og di lommebok:

Schneider Electric 

Micro Matic

Spør oss om Smarthusløsninger

Webdesign og publiseringsløysing er levert av Argo Internett AS © 2012