Undersider

Kontakt oss

Ring sentralbordet vårt på

56 52 36 66

Eller vel ei av avdelingane våre frå lista under

 

Om Vangen Elektriske

Vangen Elektriske AS er totalentreprenør innan elektrofaget, og har over 35 år erfaring frå bransjen. Dette gjer at me har opparbeida oss solid og brei kompetanse. Vi har kompetanse til og utføre alt frå mindre installsjonar til prosjektering og installering av meir omfattande oppdrag. Våre kundar er entreprenørar, nærlingslivet, det offentlege og private. Vangen Elektriske har hatt stabil vekst dei siste åra, og er i dag den største privateigde installatøren i Indre Hordaland. Verksemda eigast av Magnus M.Thunestvedt AS som og eig Sæterdal Elektro AS på Vaksdal og Vestgar Elektro AS på Sotra. Me er medlem av Sikringen som er ein landsomfattande kjede beståande av meir enn 170 verksemder. Vårt hovedkontor ligg på Voss og me er 45 tilsette, derav ein montørstasjon i Granvin,ein i Ulvik og ein i Vik i Sogn.


Med ei sterk lokal forankring er vi tilgjengelege og fleksible. Kombinert med, god kapasitet og høg fagkompetanse, har Vangen Elektriske det som skal til for å møte eit stadig meir krevjande marknad.

Spør oss om Om oss

Webdesign og publiseringsløysing er levert av Argo Internett AS © 2012