Bybanen fra Nesttun til Lagunen

Thunestvedt har fått tildelt kontrakt på Bybanen trinn 2

Når Bybanen er ferdigstilt i 2013, vil den gå fra Nesttun til Lagunen. Det blir 4 nye stopp som er Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen. Det skal bygges dobbeltspor for Bybanen på hele strekningen fra Nesttun til Lagunen.

Bygging av spor vil starte opp i løpet av høsten 2011, og testkjøringen skal starte vinteren 2013. Etter planen skal Bybanen trinn 2 åpne sommeren 2013.

Kort oppsummert omfatter arbeidet bl.a:

  • Lavspent strømforsyning for hele strekningen inklusiv fordelinger og kabler.

  • Belysningsanlegg for hele strekningen.

  • Komplett jordingsanlegg.

  • Komplett fiberanlegg.

  • Installasjoner på holdeplasser inklusiv varmekabler, strømforsyning og fordelinger.

  • Installasjoner i tunnel.

  • Gatesignalanlegg.

 

Webdesign og publiseringsløysing er levert av Argo Internett AS © 2012