Ny dagleg leiar

 Ny dagleg leiar i Vangen Elektriske AS

 

Etter at Sigurd Johansen har vore med sidan oppstarten i 1994,overlet han no den daglege
leiinga til Anne Maria Langeland. Langeland kjem frå stillinga som administrasjonssjef i
Boliden Odda AS tidl. Norzink, og har forøvrig allsidig praksis frå leiande stillingar innan industri, finans og kommune.

Sigurd Johansen har utviklaVangen Elektriske til det selskapet er i dag. Sigurd har vore svært engasjert,
og har sett mulighetene som Vangen Elektriske har hatt, og utvikla selskapet i tråd med dette. 

Vangen Elektriske AS er største elektroentreprenør for Voss og omland, med drift innan service-
og prosjektmarknaden.Selskapet har valt å ha eit bevisst forhold til miljø- og energisparande løysingar.
Vangen Elektriske AS er stolt av å ha blitt miljøfyrtårnsertifisert i mai 2010. 

Aktiviteten i marknaden er god og alle prognosar viser at trenden vil fortsetja. Langeland gler seg til å
ta fatt på oppgåvene. Ho seier at Vangen Elektriske ruster seg til ei spanande framtid der dei ynskjer
å sjå på potensialet til å utvikla og utvida leveransane til kundane sine.
Webdesign og publiseringsløysing er levert av Argo Internett AS © 2012