Vangen Elektriske AS

Privat

Varmepumpe væske/vatn, bergvarme

Med ei varmepumpe til jord, fjell eller vatn kan du minske oppvarmingskostnadane dine med inntil 75 %.

Den nye generasjonen varmepumper!

Ei investering i varmepumpe til jord, sjø, berg eller grunnvatn er ei langsiktig investering i lågare oppvarmingsutgifter. Ingen andre alternativ gjev like stor innsparing. Ein reknar med at ei slik investering skal ha betalt seg innan 5–9 år, avhengig av straumprisen og storleiken på huset.

Kontakt oss for å få vite meir om vårt produktutval.

Varmepumpene våre byggjer på over 20 års erfaring.

Kontakt oss for ein uforpliktande gjennomgang av ditt varme-/kjølebehov.

Vedlagt oversikta over tilboda våre får de òg dokumentasjon på forventa innsparing.

Pristilbod og modellutval på bergvarmepumper blir utrekna etter synfaringa.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift